Grondwerken

Grondwerken

Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, zand of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd. Een gedegen kennis van de milieuwetgeving speelt hier een belangrijke rol.

 • Uitgraven van bouwputten, kelders en funderingen met of zonder afvoer van aarde
 • Uitgraven van grachten en vijvers
 • Aanvullingen en ophogingen al dan niet met verdichting
 • Graven van rioolsleuven
 • Aan- en afvoer van grond
 • Nivelleren van terreinen
 • Leveren van aanvulgrond en teelaarde, gebroken puin,  betonpuin, grond
 • Uitbreken en afvoeren van bestaande verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers, kasseien, ...
 • Plaatsen van allerlei putten: regenputten, septische putten, bezinkputten, ….
 • Plaatsen van riolering
 • Maken van een regenwaterbassin
 • Aanleggen van parkings, opritten
 • Bouwrijp maken van terreinen

Voor een afspraak of voor meer informatie neemt u het best contact op:
03 309 05 50 of landscaping@wibio.be